บทความทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

ปะการังมีชีวิต...

บทความทั่วไป

 เผยเเพร่: 2017-04-10  |   ข่าววันที่: 2017-04-10  |  206 ครั้ง


สุทธิชัย ฤทธิธรรม


Thai Shrimp Industry Adaptation toward Limitation of Marine Environmental Condition in the Gulf of T...

บทความทั่วไป

 เผยเเพร่: 2017-04-10  |   ข่าววันที่: 2017-04-10  |  271 ครั้ง


Suttichai Rittitum and Chumnarn Pongsri


ALOHA ฮาวาย...

บทความทั่วไป

 เผยเเพร่: 2017-04-10  |   ข่าววันที่: 2017-04-10  |  90 ครั้ง


สุทธิชัย ฤทธิธรรม


หลากลีลากาชาด...

บทความทั่วไป

 เผยเเพร่: 2017-04-10  |   ข่าววันที่: 2017-04-10  |  124 ครั้ง


สุทธิชัย ฤทธิธรรม


สองฝั่งโขง...

บทความทั่วไป

 เผยเเพร่: 2017-04-10  |   ข่าววันที่: 2017-04-10  |  129 ครั้ง


สุทธิชัย ฤทธิธรรม


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (2,123)  ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.. (1,362) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,266) ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีกับคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร.. (1,249) โปรตีนสกิมเมอร์.. (1,229) Anti IUU Fishing.. (1,070) Feed Apps.. (1,038) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ณ ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560.. (1,010) Aqualib Apps.. (925) การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ.. (757) ปลาหมอสีคางดำ.. (752) ศพช.สมุทรสาคร จัดอบรมการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ.. (728) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ศพช.เพชรบุรี.. (675) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) เรื่องรับสมัครบุคคลอัตราจ้างเหมา.. (608) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร).. (584) ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ.. (581) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 3 รายการ.. (576) วัสดุการเกษตร.. (568) ผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560.. (563) จ้างตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก.. (554)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

     127 ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 https://goo.gl/maps/8pPBiqzk8iS2