main menu ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

ประกาศรับสมัครงาน...

main menu

 เผยเเพร่: 2017-04-07  |   ข่าววันที่: 2017-04-07  |  192 ครั้งบทความทั่วไป...

main menu

 เผยเเพร่: 2017-04-02  |   ข่าววันที่: 2017-04-02  |  112 ครั้งบทความวิชาการ...

main menu

 เผยเเพร่: 2017-04-01  |   ข่าววันที่: 2017-05-01  |  160 ครั้งบทความวิจัย...

main menu

 เผยเเพร่: 2017-03-28  |   ข่าววันที่: 2017-03-28  |  160 ครั้งข่าวประชาสัมพันธ์...

main menu

 เผยเเพร่: 2017-03-24  |   ข่าววันที่: 2017-03-24  |  136 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (2,126)  ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.. (1,365) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,270) ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีกับคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร.. (1,251) โปรตีนสกิมเมอร์.. (1,234) Anti IUU Fishing.. (1,072) Feed Apps.. (1,039) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ณ ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560.. (1,011) Aqualib Apps.. (927) การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ.. (762) ปลาหมอสีคางดำ.. (755) ศพช.สมุทรสาคร จัดอบรมการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ.. (732) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ศพช.เพชรบุรี.. (677) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) เรื่องรับสมัครบุคคลอัตราจ้างเหมา.. (608) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร).. (585) ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ.. (581) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 3 รายการ.. (576) วัสดุการเกษตร.. (568) ผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560.. (565) จ้างตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก.. (555)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

     127 ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 https://goo.gl/maps/8pPBiqzk8iS2