ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช


จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ 


ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช งานวิชาการ 


กุ้งขาวสิชลปรับปรุงพันธุ์ 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

 331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120    cf-nakhon@dof.in.th   075536157   075536157   แฟนเพจ