บทความหน้าหลัก ด่านตรวจประมงปราณบุรี

  •  Hit 20 อันดับ
  • ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปราณบุรี.. (862)  กรมประมง เตรียมประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2562 ระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคมของทุกปี และระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายนของทุกปี ค.. (676) รายงานประจำเดือน.. (658) อบรมการทำเวปไซด์กรมประมง.. (599) กิจกรรม.. (545) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการ.. (519) รูปสไลด์.. (497) อบรมLogbook.. (440) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปราณบุรี  ประชาสัมพันธ์ ปิดอ่าวไทย ห้ามจับสัตว์น้ำฤดูมีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (433) รูปสไลด์หน้าแรก.. (431) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปราณบุรี จัดประชุมประชาสัมพันธ์.. (404) กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา.. (396) กิจกรรม.. (385) คณะทูตแรงงานเมียนมา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ปราณบุรี.. (379) สถิติประจำเดือน ธันวาคม 2562.. (375) กิจกรรม.. (373) สถิติประจำเดือน กันยายน 2562.. (368) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปราณบุรี รายงานสถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563.. (352) การสืบค้นข้อมูลด้านการประมง.. (350) กิจกรรม.. (348)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงปราณบุรี

     277/4 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220