ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติ/ความเป็นมาของปลานิล.. (23,784)  ปลาประจำจังหวัด.. (1,462) สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมง.. (1,373) ปล่อยปลาวันแม่-2560.. (856) กิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน.. (787) ปลานิลจิตรลดา ๓ และ ๔ .. (761) พิธีปล่อยพันธุ์ปลา.. (720) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้.. (713) แบนเนอร์.. (500) ฟุตบอลกระทรวงเกษตร.. (495) ประมงแห่งชาติ 2560.. (442) โครงการส่งเสริมคุณภาพครู ตชด... (412) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด.. (354) ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในบริเวณศูนย์ฯ .. (242) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ".. (240) 12 สิงหาคม 2561.. (220) การเตรียมความพร้อมสู่ .. (214) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (206) โครงการปล่อยปลาตามโครงการพระราชดำริ .. (162) สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 (อ.เมือง) .. (160)