รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมง ห้องสมุด กรมประมง

รายการหนังสือและวารสารใหม่ของห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562...

รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2019-11-01  |   ข่าววันที่: 2019-11-01  |  68 ครั้งEnvironmental DNA : For Biodiversity Research and Monitoring...

รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2019-06-12  |   ข่าววันที่: 2019-06-12  |  15 ครั้งWastewater Management Through Aquaculture...

รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2019-06-12  |   ข่าววันที่: 2019-06-12  |  17 ครั้งFeeds for the Aquaculture Sector Current Situation and Alternative Sources...

รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2019-06-12  |   ข่าววันที่: 2019-06-12  |  12 ครั้งImpacts of Invasive Species on Coastal Environments Coasts in Crisis...

รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2019-06-12  |   ข่าววันที่: 2019-06-12  |  10 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (778)  ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (721) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (600) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (565) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (548) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (511) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (478) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (428) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (421) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (415) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (396) หนังสือและนิตยสารใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนเมษายน 2561 .. (379) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง .. (377) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2556.. (375) รายชื่อนิตยสารที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (373) แนะนำ นิตยสารใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (372) นิตยสารเพื่อนันทนาการ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (348) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (331) รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (316) ห้องสมุดกรมประมง บริการพิเศษ ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 2.. (243)

    Copyright © 2016-2020 ห้องสมุด กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900