รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมง ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง


Sustainable Water and Wastewater Processing 


Nutrition and fish health 


Introduction to the general principles of aquaculture 


Technologcal processes for marine foods-from water to fork : bioactive compounds, industrial applica...


The future of bluefin tunas ecology, fisheries management, and conservation 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    library.fisheries@gmail.com   0 25620600 ต่อ 7722   0 25790345   แฟนเพจ