ฐานข้อมูล Ebrary ห้องสมุดกรมประมง (E-Book) ห้องสมุด กรมประมง

แนะนำ E Book ภาษาต่างประเทศด้านการประมง เล่มใหม่ : Aquacutlure, Resource Use, and the Environment...

ฐานข้อมูล Ebrary ห้องสมุดกรมประมง (E-Book)

 เผยเเพร่: 2017-11-20  |   ข่าววันที่: 2017-11-20  |  133 ครั้งแนะนำ E Book ภาษาต่างประเทศด้านการประมง เล่มใหม่ : Aquaculture Nutrition : Gut Health, Probiotics an...

ฐานข้อมูล Ebrary ห้องสมุดกรมประมง (E-Book)

 เผยเเพร่: 2017-11-20  |   ข่าววันที่: 2017-11-20  |  99 ครั้งแนะนำ E Book ภาษาต่างประเทศด้านการประมง เล่มใหม่ : Aquaculture and Behavior...

ฐานข้อมูล Ebrary ห้องสมุดกรมประมง (E-Book)

 เผยเเพร่: 2017-11-20  |   ข่าววันที่: 2017-11-20  |  109 ครั้งSustaining Biodiversity and Ecosystem Functions...

ฐานข้อมูล Ebrary ห้องสมุดกรมประมง (E-Book)

 เผยเเพร่: 2017-02-16  |   ข่าววันที่: 2017-02-16  |  186 ครั้งFish Physiology, 34A : Physiology of Elasmobranch Fishes: Structure and Interaction with Environmen...

ฐานข้อมูล Ebrary ห้องสมุดกรมประมง (E-Book)

 เผยเเพร่: 2017-02-16  |   ข่าววันที่: 2017-02-16  |  173 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (781)  ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (722) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (601) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (565) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (549) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (514) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (479) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (429) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (422) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (416) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (397) หนังสือและนิตยสารใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนเมษายน 2561 .. (380) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง .. (379) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2556.. (376) รายชื่อนิตยสารที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (374) แนะนำ นิตยสารใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (373) นิตยสารเพื่อนันทนาการ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (349) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (333) รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (318) ห้องสมุดกรมประมง บริการพิเศษ ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 2.. (245)

    Copyright © 2016-2020 ห้องสมุด กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900