กิจกรรมห้องสมุดกรมประมง ห้องสมุด กรมประมง

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562...

กิจกรรมห้องสมุดกรมประมง

 เผยเเพร่: 2019-12-02  |   ข่าววันที่: 2019-12-02  |  38 ครั้งภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนตุลาคม 2562...

กิจกรรมห้องสมุดกรมประมง

 เผยเเพร่: 2019-11-01  |   ข่าววันที่: 2019-11-01  |  29 ครั้งบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดกรมประมง...

กิจกรรมห้องสมุดกรมประมง

 เผยเเพร่: 2019-06-18  |   ข่าววันที่: 2019-06-18  |  136 ครั้งรูปกิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่ : Books Mobile @ Library Service" ครั้งที่ 8 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562...

กิจกรรมห้องสมุดกรมประมง

 เผยเเพร่: 2019-06-11  |   ข่าววันที่: 2019-06-11  |  44 ครั้งรูปกิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่ : Books Mobile @ Library Service" ครั้งที่ 7 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 256...

กิจกรรมห้องสมุดกรมประมง

 เผยเเพร่: 2019-05-27  |   ข่าววันที่: 2019-05-27  |  62 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (783)  ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (722) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (603) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (566) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (550) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (514) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (481) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (430) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (422) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (416) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (398) หนังสือและนิตยสารใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนเมษายน 2561 .. (381) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง .. (380) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2556.. (378) รายชื่อนิตยสารที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (376) แนะนำ นิตยสารใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (373) นิตยสารเพื่อนันทนาการ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (350) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (334) รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (318) ห้องสมุดกรมประมง บริการพิเศษ ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 2.. (245)

    Copyright © 2016-2020 ห้องสมุด กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900