กิจกรรมห้องสมุดกรมประมง ห้องสมุด กรมประมง

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562...

กิจกรรมห้องสมุดกรมประมง

 เผยเเพร่: 2019-12-02  |   ข่าววันที่: 2019-12-02  |  5 ครั้งภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนตุลาคม 2562...

กิจกรรมห้องสมุดกรมประมง

 เผยเเพร่: 2019-11-01  |   ข่าววันที่: 2019-11-01  |  20 ครั้งบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดกรมประมง...

กิจกรรมห้องสมุดกรมประมง

 เผยเเพร่: 2019-06-18  |   ข่าววันที่: 2019-06-18  |  122 ครั้งรูปกิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่ : Books Mobile @ Library Service" ครั้งที่ 8 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562...

กิจกรรมห้องสมุดกรมประมง

 เผยเเพร่: 2019-06-11  |   ข่าววันที่: 2019-06-11  |  37 ครั้งรูปกิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่ : Books Mobile @ Library Service" ครั้งที่ 7 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 256...

กิจกรรมห้องสมุดกรมประมง

 เผยเเพร่: 2019-05-27  |   ข่าววันที่: 2019-05-27  |  54 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (753)  ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (696) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (578) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (547) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (510) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (490) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (465) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (405) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (404) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (403) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (386) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง .. (367) หนังสือและนิตยสารใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนเมษายน 2561 .. (365) แนะนำ นิตยสารใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (357) รายชื่อนิตยสารที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (357) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2556.. (355) นิตยสารเพื่อนันทนาการ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (339) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (319) รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (306) ห้องสมุดกรมประมง ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 2 แนะนำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ.. (228)

    Copyright © 2016-2019 ห้องสมุด กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900