วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2564)...

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์

 เผยเเพร่: 2021-08-20  |   ข่าววันที่: 2021-08-20  |  5 ครั้งวารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2564)...

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์

 เผยเเพร่: 2021-06-29  |   ข่าววันที่: 2021-06-29  |  11 ครั้งวารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2564)...

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์

 เผยเเพร่: 2021-03-31  |   ข่าววันที่: 2021-03-31  |  47 ครั้งวารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)...

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์

 เผยเเพร่: 2020-12-30  |   ข่าววันที่: 2020-12-30  |  70 ครั้งวารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)...

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์

 เผยเเพร่: 2020-11-25  |   ข่าววันที่: 2020-11-25  |  110 ครั้ง  •  Hits 10 อันดับ
  • ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (1,101)  คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (1,095) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (1,047) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (937) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (876) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (822) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (738) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (693) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (625) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (623)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900