วีดีโอด้านการประมง ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

วีดีโอด้านการประมง เรื่อง ปลาสลิดแผ่นอบกรอบ...

วีดีโอด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2020-11-04  |   ข่าววันที่: 2020-11-04  |  97 ครั้ง  •  Hits 10 อันดับ
  • ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (1,118)  คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (1,110) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (1,072) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (955) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (883) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (832) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (765) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (713) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (639) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (633)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900