ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของหน่วยฯ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร


ข่าวกิจกรรม สนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน ข่าวกิจกรรม การตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!