ภารกิจหลักของหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน


วิสัยทัศน์ พันธกิจ 


ภารกิจหลักของหน่วยงาน 


ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง 


การจัดทำ Unit School 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   185   ในกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบปร...  170  สนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้...  146  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   135  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565   133  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565   110  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565   90  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565   87  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   73  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565    66

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000    ifnanfish@gmail.com   054 - 793010   054 - 793011   แฟนเพจ