ภารกิจหลักของหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน


ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ภารกิจหลักของหน่วยงาน


1.งานเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

2.งานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

3.โครงการพระราชดำริ

4.โครงการขยายผลโครงการหลวง

5.งานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


สามารถดาวน์โหลด ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ ตามไฟล์ด้านล่างนี้

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...  198   กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบประม...  178  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564   171  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   158  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   153  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564   152  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565   112  ในกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบปร...  108  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565   107  กรมประมง โดยกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เชิญชวนผู้สนใจรั...  82

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000    ifnanfish@gmail.com   054 - 793010   054 - 793011   แฟนเพจ