มาตราการป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO สงขลา และผู้ประกอบการชาวประมงที่มาติดต่อราชการเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แล้วเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


มาตราการป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO สงขลา และผู้ประกอบการชาวประมงที่มาติดต่อราชการเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แล้วเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน มาตราการป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO สงขลา และผู้ประกอบการชาวประมงที่มาติดต่อราชการเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แล้วเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!