จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ทางศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการคัดกรองเบื้องต้นทั้งเจ้าหน้าที่ก่อนการปฏิบัติงานเข้าเวรปฏิบัติงานและชาวประมงที่เข้ามาเพื่อติดต่อราชการ และในวันนี้ก็ได้ร่วมกันทำ face-shield เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องการการแพร่กระจายของเชื้อ โดยขั้นตอนในการคัดกรองที่ได้ปฏิบัติมีดังนี้...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ทางศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการคัดกรองเบื้องต้นทั้งเจ้าหน้าที่ก่อนการปฏิบัติงานเข้าเวรปฏิบัติงานและชาวประมงที่เข้ามาเพื่อติดต่อราชการ และในวันนี้ก็ได้ร่วมกันทำ face-shield เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องการการแพร่กระจายของเชื้อ โดยขั้นตอนในการคัดกรองที่ได้ปฏิบัติมีดังนี้... 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-13  |   ข่าววันที่: 2020-04-13 |  อ่าน: 479 ครั้ง
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ทางศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการคัดกรองเบื้องต้นทั้งเจ้าหน้าที่ก่อนการปฏิบัติงานเข้าเวรปฏิบัติงานและชาวประมงที่เข้ามาเพื่อติดต่อราชการ และในวันนี้ก็ได้ร่วมกันทำ face-shield เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องการการแพร่กระจายของเชื้อ โดยขั้นตอนในการคัดกรองที่ได้ปฏิบัติมีดังนี้
1. การวัดอุณหภูมิร่างกายต้องอยู่เกณฑ์ไม่เกิน 37.5 องศา
2. ฉีด/สเปรย์ แอลกอฮอล์มือก่อนเข้าพื้นที่การปฏิบัติงาน และระหว่างปฏิบัติงาน /ก่อนเข้าอาคารล้างมือด้วยสบู่การแพร่
3.ใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย/ face-shield เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
4.ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนที่วัดอุณหภูมิร่างกายจาก กองบริหารการจัดการเรืือประมงและการทำการประมงในวันนี้

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000