วันที่ 16 พ.ค.60 เวลา 11.30-12.30น. ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต2(สงขลา) นายธีระพงษ์ อภัยภักดี เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าขและการดำเนินงาน ณ จุดตรวจประมงส่วนหน้า FIP อ.หัวไทร พื้นที่รับผิดชอบ ศจร.ปากพนัง โดยมี นายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้า ศจร.ปากพนัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ในโอกาสนี้ ท่าน ผอ.ศจร.เขต 2(สงขลา) ได้สอบถามถึงปัญหาอุปสรรค และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน ของจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า.

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 16 พ.ค.60 เวลา 11.30-12.30น. ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต2(สงขลา) นายธีระพงษ์ อภัยภักดี เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าขและการดำเนินงาน ณ จุดตรวจประมงส่วนหน้า FIP อ.หัวไทร พื้นที่รับผิดชอบ ศจร.ปากพนัง โดยมี นายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้า ศจร.ปากพนัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ในโอกาสนี้ ท่าน ผอ.ศจร.เขต 2(สงขลา) ได้สอบถามถึงปัญหาอุปสรรค และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน ของจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า. 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-17  |   ข่าววันที่: 2017-05-16 |  อ่าน: 722 ครั้ง
 

วันที่ 16 พ.ค.60 เวลา 11.30-12.30น. ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต2(สงขลา) นายธีระพงษ์ อภัยภักดี เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าขและการดำเนินงาน ณ จุดตรวจประมงส่วนหน้า FIP อ.หัวไทร  พื้นที่รับผิดชอบ ศจร.ปากพนัง โดยมี นายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้า ศจร.ปากพนัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ในโอกาสนี้ ท่าน ผอ.ศจร.เขต 2(สงขลา) ได้สอบถามถึงปัญหาอุปสรรค และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน ของจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า.

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000