เมื่อวันที่ 5,8 พฤษภาคม 2560 ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) และกลุ่มงานตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ได้เดินทางเพื่อไปชี้แจง ประชาสัมพันธ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์และท่าท่าเทียบเรือจังหวัดสงขลา โดยได้ยื่นหนังสือผ่านนายกเทศมนตรีสิงหนครและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เพื่อรับทราบและชี้แจงให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

เมื่อวันที่ 5,8 พฤษภาคม 2560 ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) และกลุ่มงานตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ได้เดินทางเพื่อไปชี้แจง ประชาสัมพันธ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์และท่าท่าเทียบเรือจังหวัดสงขลา โดยได้ยื่นหนังสือผ่านนายกเทศมนตรีสิงหนครและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เพื่อรับทราบและชี้แจงให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-17  |   ข่าววันที่: 2017-05-05 |  อ่าน: 492 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 5,8 พฤษภาคม 2560 ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) และกลุ่มงานตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ได้เดินทางเพื่อไปชี้แจง ประชาสัมพันธ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์และท่าท่าเทียบเรือจังหวัดสงขลา โดยได้ยื่นหนังสือผ่านนายกเทศมนตรีสิงหนครและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เพื่อรับทราบและชี้แจงให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000