ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินการทำงานของชุด Flying Inspection (FIT)....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินการทำงานของชุด Flying Inspection (FIT).... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-12-01  |   ข่าววันที่: 2019-11-25 |  อ่าน: 412 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินการทำงานของชุด Flying Inspection (FIT) ชุดที่ 2 โดยมีนายบัณฑิต กุลละวณิชย์ หัวหน้า กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจประเมินและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต พังงา คุระบุรี และ ระนอง 
โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าศูนย์ฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่ประจำชุดสหวิชาชีพรับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมของศูนย์ฯ ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายคณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปตรวจประเมินการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้าออก การปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพ ณ ท่าเทียบเรือประมง การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุก ศจร.

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000