ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินการทำงานของชุด Flying Inspection (FIT)....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินการทำงานของชุด Flying Inspection (FIT).... 

ข่าวกิจกรรม


ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินการทำงานของชุด Flying Inspection (FIT) ชุดที่ 2 โดยมีนายบัณฑิต กุลละวณิชย์ หัวหน้า กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจประเมินและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต พังงา คุระบุรี และ ระนอง 
โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าศูนย์ฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่ประจำชุดสหวิชาชีพรับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมของศูนย์ฯ ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายคณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปตรวจประเมินการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้าออก การปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพ ณ ท่าเทียบเรือประมง การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุก ศจร.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!