วันที่ 28-29 ต.ค. 62 ศจร.เขต 2 (สงขลา) นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ณ ห้องประชุมจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 28-29 ต.ค. 62 ศจร.เขต 2 (สงขลา) นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ณ ห้องประชุมจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-10-30  |   ข่าววันที่: 1900-10-28 |  อ่าน: 229 ครั้ง
 

วันที่ 28-29 ต.ค. 62 ศจร.เขต 2 (สงขลา) นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ณ ห้องประชุมจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เน้นการซักซ้อมแนวทางปฎิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 สู่หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ โดยในวันที่ 28 ต.ค. 62 ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.กบร. (นายวัชรินทร์ รัตนชู) มาเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมพบปะกับกลุ่มขาวประมงในพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกัน และลงพื้นที่เยี่ยมชม ให้กำลังใจ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เรื่องการตรวจเรือประมงของชุดสหวิชาชีพ การยกระดับมาตรฐานในการควบคุมการทำการประมงผิดกฏหมายในส่วนความรับผิดขอบของศูนย์ pipo ทั้งนี้ได้รับความมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดและชาวประมงในพื้นที่

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000