วันที่ 28-29 ต.ค. 62 ศจร.เขต 2 (สงขลา) นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ณ ห้องประชุมจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


วันที่ 28-29 ต.ค. 62 ศจร.เขต 2 (สงขลา) นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ณ ห้องประชุมจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช... 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 28-29 ต.ค. 62 ศจร.เขต 2 (สงขลา) นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ณ ห้องประชุมจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เน้นการซักซ้อมแนวทางปฎิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 สู่หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ โดยในวันที่ 28 ต.ค. 62 ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.กบร. (นายวัชรินทร์ รัตนชู) มาเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมพบปะกับกลุ่มขาวประมงในพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกัน และลงพื้นที่เยี่ยมชม ให้กำลังใจ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เรื่องการตรวจเรือประมงของชุดสหวิชาชีพ การยกระดับมาตรฐานในการควบคุมการทำการประมงผิดกฏหมายในส่วนความรับผิดขอบของศูนย์ pipo ทั้งนี้ได้รับความมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดและชาวประมงในพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!