วันที่ 24 ก.ย. 62 ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือประมงสงขลา นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผ.อ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เป็นประธานในการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาการทำงานในเชิงบูรณาการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อบทบาทของศูนย์ PIPO ต่อการแก้ไขปัญหาประมงและการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


วันที่ 24 ก.ย. 62 ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือประมงสงขลา นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผ.อ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เป็นประธานในการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาการทำงานในเชิงบูรณาการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อบทบาทของศูนย์ PIPO ต่อการแก้ไขปัญหาประมงและการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย.... 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 24 ก.ย. 62 ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือประมงสงขลา นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผ.อ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เป็นประธานในการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาการทำงานในเชิงบูรณาการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อบทบาทของศูนย์ PIPO ต่อการแก้ไขปัญหาประมงและการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานในระดับจังหวัด ผู้แทนสหภาพแรงงานแต่ละประเทศในพื้นที่ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม และองค์กรพัฒนาเอกชน รวม 30 คน และได้ใช้เวทีนี้ในการมอบเกียรติบัตรให้กับชาวประมงจำนวน 1 ราย และท่าเทียบเรือจำนวน 1 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ PIPO สงขลา ยกย่องว่า เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนทางราชการในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมายมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบให้กับกลุ่มชาวประมงและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!