วันที่ 24 ก.ย. 62 ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือประมงสงขลา นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผ.อ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เป็นประธานในการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาการทำงานในเชิงบูรณาการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อบทบาทของศูนย์ PIPO ต่อการแก้ไขปัญหาประมงและการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 24 ก.ย. 62 ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือประมงสงขลา นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผ.อ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เป็นประธานในการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาการทำงานในเชิงบูรณาการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อบทบาทของศูนย์ PIPO ต่อการแก้ไขปัญหาประมงและการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย.... 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-09-26  |   ข่าววันที่: 2019-09-24 |  อ่าน: 530 ครั้ง
 

วันที่ 24 ก.ย. 62 ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือประมงสงขลา นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผ.อ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เป็นประธานในการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาการทำงานในเชิงบูรณาการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อบทบาทของศูนย์ PIPO ต่อการแก้ไขปัญหาประมงและการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานในระดับจังหวัด ผู้แทนสหภาพแรงงานแต่ละประเทศในพื้นที่ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม และองค์กรพัฒนาเอกชน รวม 30 คน และได้ใช้เวทีนี้ในการมอบเกียรติบัตรให้กับชาวประมงจำนวน 1 ราย และท่าเทียบเรือจำนวน 1 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ PIPO สงขลา ยกย่องว่า เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนทางราชการในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมายมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบให้กับกลุ่มชาวประมงและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000