"รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเราด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน" เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 กรมประมงได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 93 ปี และในงานนี้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศูนย์ PIPO ขนาดใหญ่ ตามโครงการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงต้นแบบ (Smart PIPO) โดยมีนายธีระพงษ์ อภัยภักดี เป็นผู้แทน ขึ้นรับมอบโล่ห์และเกียรติบัตรจากท่าน อธิบดีกรมประมง....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


"รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเราด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน" เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 กรมประมงได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 93 ปี และในงานนี้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศูนย์ PIPO ขนาดใหญ่ ตามโครงการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงต้นแบบ (Smart PIPO) โดยมีนายธีระพงษ์ อภัยภักดี เป็นผู้แทน ขึ้นรับมอบโล่ห์และเกียรติบัตรจากท่าน อธิบดีกรมประมง.... 

ข่าวกิจกรรม


"รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเราด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน" เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 กรมประมงได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 93 ปี และในงานนี้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศูนย์ PIPO ขนาดใหญ่ ตามโครงการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงต้นแบบ (Smart PIPO) โดยมีนายธีระพงษ์ อภัยภักดี เป็นผู้แทน ขึ้นรับมอบโล่ห์และเกียรติบัตรจากท่าน อธิบดีกรมประมง
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ จนท.ทุกท่าน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ช่วยกันพัฒนาสำนักงาน สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน คอยช่วยเหลือประคับประคองให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จและขอขอบพระคุณชาวประมงทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!