"รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเราด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน" เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 กรมประมงได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 93 ปี และในงานนี้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศูนย์ PIPO ขนาดใหญ่ ตามโครงการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงต้นแบบ (Smart PIPO) โดยมีนายธีระพงษ์ อภัยภักดี เป็นผู้แทน ขึ้นรับมอบโล่ห์และเกียรติบัตรจากท่าน อธิบดีกรมประมง....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

"รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเราด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน" เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 กรมประมงได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 93 ปี และในงานนี้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศูนย์ PIPO ขนาดใหญ่ ตามโครงการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงต้นแบบ (Smart PIPO) โดยมีนายธีระพงษ์ อภัยภักดี เป็นผู้แทน ขึ้นรับมอบโล่ห์และเกียรติบัตรจากท่าน อธิบดีกรมประมง.... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-23  |   ข่าววันที่: 2019-09-20 |  อ่าน: 371 ครั้ง
 

"รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเราด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน" เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 กรมประมงได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 93 ปี และในงานนี้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศูนย์ PIPO ขนาดใหญ่ ตามโครงการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงต้นแบบ (Smart PIPO) โดยมีนายธีระพงษ์ อภัยภักดี เป็นผู้แทน ขึ้นรับมอบโล่ห์และเกียรติบัตรจากท่าน อธิบดีกรมประมง
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ จนท.ทุกท่าน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ช่วยกันพัฒนาสำนักงาน สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน คอยช่วยเหลือประคับประคองให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จและขอขอบพระคุณชาวประมงทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000