ภาระกิจ ผอ. ศจร.เขต 2 วันที่ 13 ก.พ.60 ร่วมประชุมเพื่อหารือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนมาตรการปิดอ่าว และอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมง ณ ศูนย์ฯทะเล ชุมพร และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ศจร.ชุมพร วันที่ 14 ก.พ. 60 ร่วมพิธีปิดอ่าว ฯ ณ ชายทะเลหน้าเทศบาลปากน้ำชุมพร โดยมีท่านผู้ช่วย รมต. ว่าการกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

ภาระกิจ ผอ. ศจร.เขต 2 วันที่ 13 ก.พ.60 ร่วมประชุมเพื่อหารือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนมาตรการปิดอ่าว และอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมง ณ ศูนย์ฯทะเล ชุมพร และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ศจร.ชุมพร วันที่ 14 ก.พ. 60 ร่วมพิธีปิดอ่าว ฯ ณ ชายทะเลหน้าเทศบาลปากน้ำชุมพร โดยมีท่านผู้ช่วย รมต. ว่าการกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-16  |   ข่าววันที่: 2017-02-14 |  อ่าน: 532 ครั้ง
 

ภาระกิจ ผอ. ศจร.เขต 2 วันที่ 13 ก.พ.60  ร่วมประชุมเพื่อหารือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนมาตรการปิดอ่าว และอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมง ณ ศูนย์ฯทะเล ชุมพร และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ศจร.ชุมพร วันที่ 14 ก.พ. 60 ร่วมพิธีปิดอ่าว ฯ ณ ชายทะเลหน้าเทศบาลปากน้ำชุมพร โดยมีท่านผู้ช่วย รมต. ว่าการกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000