วันที่ 1 ก.พ. 60 ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกฯ เขต 2 สงขลา ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามฯเขต 2 สงขลาและ สนง.ปจ.สงขลา จัดเวทีเสวนาประชาคม รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบเรือประมง จำนวน 60 คน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อหาทางช่วยแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวกให้กับชาวประมง ...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 1 ก.พ. 60 ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกฯ เขต 2 สงขลา ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามฯเขต 2 สงขลาและ สนง.ปจ.สงขลา จัดเวทีเสวนาประชาคม รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบเรือประมง จำนวน 60 คน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อหาทางช่วยแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวกให้กับชาวประมง ... 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-02-02  |   ข่าววันที่: 2017-02-02 |  อ่าน: 365 ครั้ง
 

วันที่ 1 ก.พ. 60 ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกฯ เขต 2 สงขลา ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามฯเขต 2 สงขลาและ สนง.ปจ.สงขลา จัดเวทีเสวนาประชาคม รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบเรือประมง จำนวน 60 คน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อหาทางช่วยแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวกให้กับชาวประมง และชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้มีความเข้าใจ ถูกต้องตรงกัน เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการประมงของไทยให้มีความยั่งยืน

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000