วันที่ 20 พ.ย. 61 เวลา 15.00 - 17.00 น. ผอ.ศจร เขต 2 (สงขลา) พร้อม หน.ศจร ปัตตานี ได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจงชาวประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้มีความเข้าใจในข้อกฏหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการแจ้งนำเรือเข้าออก / การจดทะเบียนท่าเทียบเรือ / การจัดทำเอกสาร หลักฐาน เรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยในเรือประมง พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามที่ชาวประมงสงสัย ณ ห้องประชุม สมาคมประมงปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี มีชาวประมงสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 20 พ.ย. 61 เวลา 15.00 - 17.00 น. ผอ.ศจร เขต 2 (สงขลา) พร้อม หน.ศจร ปัตตานี ได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจงชาวประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้มีความเข้าใจในข้อกฏหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการแจ้งนำเรือเข้าออก / การจดทะเบียนท่าเทียบเรือ / การจัดทำเอกสาร หลักฐาน เรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยในเรือประมง พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามที่ชาวประมงสงสัย ณ ห้องประชุม สมาคมประมงปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี มีชาวประมงสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-11-21  |   ข่าววันที่: 2018-11-21 |  อ่าน: 332 ครั้ง
 

วันที่ 20 พ.ย. 61 เวลา 15.00 - 17.00 น. ผอ.ศจร เขต 2 (สงขลา) พร้อม หน.ศจร ปัตตานี ได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจงชาวประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้มีความเข้าใจในข้อกฏหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการแจ้งนำเรือเข้าออก / การจดทะเบียนท่าเทียบเรือ / การจัดทำเอกสาร หลักฐาน เรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยในเรือประมง พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามที่ชาวประมงสงสัย ณ ห้องประชุม สมาคมประมงปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี มีชาวประมงสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000