ระหว่างวันที่ 19 - 20 พ.ย. 61 ศจร.ปัตตานี ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน พัสดุ ของหน่วยงานหน่วยงานในสังกัด ศจร.เขต 2 (สงขลา) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2/62 ณ ห้องประชุมของท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ในที่ประชุมได้เน้นย้ำเกี่ยวกับ กระบวนการควบคุมภายใน การลดความเสี่ยง ด้านการเงิน พัสดุ ตามแนวทางของ ตรวจสอบภายใน การจัดทำเอกสารโครงเรื่องวิจัย ความคืบหน้าในการปรับปรุงจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

ระหว่างวันที่ 19 - 20 พ.ย. 61 ศจร.ปัตตานี ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน พัสดุ ของหน่วยงานหน่วยงานในสังกัด ศจร.เขต 2 (สงขลา) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2/62 ณ ห้องประชุมของท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ในที่ประชุมได้เน้นย้ำเกี่ยวกับ กระบวนการควบคุมภายใน การลดความเสี่ยง ด้านการเงิน พัสดุ ตามแนวทางของ ตรวจสอบภายใน การจัดทำเอกสารโครงเรื่องวิจัย ความคืบหน้าในการปรับปรุงจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า.... 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-11-21  |   ข่าววันที่: 2018-11-20 |  อ่าน: 258 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 19 - 20 พ.ย. 61 ศจร.ปัตตานี ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน พัสดุ ของหน่วยงานหน่วยงานในสังกัด ศจร.เขต 2 (สงขลา) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2/62 ณ ห้องประชุมของท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ในที่ประชุมได้เน้นย้ำเกี่ยวกับ กระบวนการควบคุมภายใน การลดความเสี่ยง ด้านการเงิน พัสดุ ตามแนวทางของ ตรวจสอบภายใน การจัดทำเอกสารโครงเรื่องวิจัย ความคืบหน้าในการปรับปรุงจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า โครงร่างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรอบ 1/62 และทบทวนแผนเงิน แผนงาน พร้อมการรายงานผลการปฏิบัติ ทุกประเด็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ที่ประชุมยังมีข้อกังวลในประเด็น 1.การปรับลดอัตรากำลังจ้างเหมาบริการที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วน หรือความยากของงาน 2.งบประมาณค่าสาธารณูปโภคที่มีไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายในเดือนปัจจุบัน ซึ่งได้จัดทำหนังสือเสนอ กบร.เพื่อพิจารณาด้วยแล้ว

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000