ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย.61 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาที่รับผิดชอบโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.กอรมน.) ณ รร.ราชมังคลาเมอร์เมด จ.สงขลา และต้อนรับคณะ ศปป.ชุดที่ 2 โดยมี พล.อ.ต.มณูธรรม เนาว์นาน เป็นหัวหน้าคณะเยี่ยมชม รับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของ ศจร.สงขลา และลงเรือตรวจการประมงเพื่อสำรวจสภาพปัญหาในทะเลสาบสงขลา ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย.61 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาที่รับผิดชอบโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.กอรมน.) ณ รร.ราชมังคลาเมอร์เมด จ.สงขลา และต้อนรับคณะ ศปป.ชุดที่ 2 โดยมี พล.อ.ต.มณูธรรม เนาว์นาน เป็นหัวหน้าคณะเยี่ยมชม รับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของ ศจร.สงขลา และลงเรือตรวจการประมงเพื่อสำรวจสภาพปัญหาในทะเลสาบสงขลา ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-02  |   ข่าววันที่: 2018-06-28 |  อ่าน: 315 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย.61 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาที่รับผิดชอบโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.กอรมน.) ณ รร.ราชมังคลาเมอร์เมด จ.สงขลา และต้อนรับคณะ ศปป.ชุดที่ 2 โดยมี พล.อ.ต.มณูธรรม เนาว์นาน เป็นหัวหน้าคณะเยี่ยมชม รับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของ ศจร.สงขลา และลงเรือตรวจการประมงเพื่อสำรวจสภาพปัญหาในทะเลสาบสงขลา ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000