ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิ.ย. 61 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผ.อ.ศจร. เขต 2 (สงขลา) ได้ร่วมปฏิบัติงานกับชุดประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศจร. (Flying Inspection Team) ตามคำสั่งของ ศปมฝ. โดยมีท่าน พล.ร.ต.ประกายพฤกษ์ ศรีฟ้า เป็นหัวหน้าชุดฯ โดยได้ไปทำการประเมินผลการปฏิบัติงานการตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือของ ศจร. สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ปากบารา สตูล และตรัง ....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิ.ย. 61 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผ.อ.ศจร. เขต 2 (สงขลา) ได้ร่วมปฏิบัติงานกับชุดประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศจร. (Flying Inspection Team) ตามคำสั่งของ ศปมฝ. โดยมีท่าน พล.ร.ต.ประกายพฤกษ์ ศรีฟ้า เป็นหัวหน้าชุดฯ โดยได้ไปทำการประเมินผลการปฏิบัติงานการตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือของ ศจร. สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ปากบารา สตูล และตรัง .... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-18  |   ข่าววันที่: 2018-06-18 |  อ่าน: 800 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิ.ย. 61 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผ.อ.ศจร. เขต 2 (สงขลา) ได้ร่วมปฏิบัติงานกับชุดประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศจร. (Flying Inspection Team) ตามคำสั่งของ ศปมฝ. โดยมีท่าน พล.ร.ต.ประกายพฤกษ์ ศรีฟ้า เป็นหัวหน้าชุดฯ โดยได้ไปทำการประเมินผลการปฏิบัติงานการตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือของ ศจร. สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ปากบารา สตูล และตรัง  ผลการประเมินเบื้องต้นส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ความไม่สมบูรณ์ในส่วนของประมงรับผิดชอบ จะเป็นเรื่องของการบันทึก LB ของชาวประมงที่ยังไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ และเห็นควรต้องเพิ่มทักษะเทคนิคการทวนสอบและความเข้าใจการใช้ VMS ของเจ้าหน้าที่ให้สามารถทำงานทดแทนกันได้

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000