วันที่ 30 มี.ค.61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมประมงจังหวัดสงขลา นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) พร้อมเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดสงขลา นายกสมาคมประมงสงขลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดการประชุมชี้แจงเรื่องการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงและการจัดทำเอกสารเวลาพักของคนประจำเรือที่ถูกต้องครบถ้วน....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 30 มี.ค.61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมประมงจังหวัดสงขลา นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) พร้อมเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดสงขลา นายกสมาคมประมงสงขลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดการประชุมชี้แจงเรื่องการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงและการจัดทำเอกสารเวลาพักของคนประจำเรือที่ถูกต้องครบถ้วน.... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-12  |   ข่าววันที่: 2018-03-30 |  อ่าน: 503 ครั้ง
 

วันที่ 30 มี.ค.61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมประมงจังหวัดสงขลา นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) พร้อมเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดสงขลา นายกสมาคมประมงสงขลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดการประชุมชี้แจงเรื่องการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงและการจัดทำเอกสารเวลาพักของคนประจำเรือที่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด ให้กับผู้ควบคุมเรือประมงที่ผ่านการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงพาณฺิชย์รอบการประมง 61-62 เน้นชนิดเครื่องมืออวนลาก พร้อมกันนี้ได้แจกจ่ายสมุดบันทึกการทำการประมงให้กับผู้ควบคุมเรือประมงจำนวน 120 ราย ไปในคราวเดียวกัน

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000