วันที่ 28 มีนาคม 2561 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการแก้ไข IUU ลงพื้นที่ตรวจติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ PIPO สงขลาระหว่าง 8.00-12.00 โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ผลการตรวจระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่พบว่า ยังมีข้อปรับปรุงแก้ไข จึงสั่งการให้ กรมประมง กรมเจ้าท่า และ ศปมผ จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่ออบรมซักซ้อมการปฏิบัติในการทำงานตรวจที่ศูนย์ PIPO....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 28 มีนาคม 2561 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการแก้ไข IUU ลงพื้นที่ตรวจติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ PIPO สงขลาระหว่าง 8.00-12.00 โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ผลการตรวจระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่พบว่า ยังมีข้อปรับปรุงแก้ไข จึงสั่งการให้ กรมประมง กรมเจ้าท่า และ ศปมผ จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่ออบรมซักซ้อมการปฏิบัติในการทำงานตรวจที่ศูนย์ PIPO.... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-12  |   ข่าววันที่: 2018-03-28 |  อ่าน: 365 ครั้ง
 

วันที่ 28 มีนาคม 2561 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการแก้ไข IUU ลงพื้นที่ตรวจติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ PIPO สงขลาระหว่าง 8.00-12.00 โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ผลการตรวจระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่พบว่า ยังมีข้อปรับปรุงแก้ไข จึงสั่งการให้ กรมประมง กรมเจ้าท่า และ ศปมผ จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่ออบรมซักซ้อมการปฏิบัติในการทำงานตรวจที่ศูนย์ PIPO ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป รองนายกรัฐมนตรีได้พบความผิดด้านแรงงานจำนวน 3 กรณี คือ การไม่มอบสัญญาจ้างให้ลูกจ้างเก็บ ไม่จัดทำเอกสารเวลาพักสอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่จัดทำเอกสารการจ่ายเก็บไว้บนเรือ จึงได้ให้ PIPO ดำเนินการตามกฎหมาย PIPO ที่รับคำชมเชยคือสงขลาจัดชุดตรวจครบถ้วน ตามคำสั่ง ผบ.ศปมผ.

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000