วันนที่ 14 มกราคม 61 ศจร.เขต 2 (สงขลา) ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวาริชศาสตร์พร้อมคณะอาจารย์ รวม 50 ราย ในการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมงของเจ้าหน้าที่ พร้อมรับชมสาธิตการใช้เครื่องชั่งอัฒโนมัติในการชั่งสัตว์น้ำ การแยกชนิดสัตว์น้ำ...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันนที่ 14 มกราคม 61 ศจร.เขต 2 (สงขลา) ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวาริชศาสตร์พร้อมคณะอาจารย์ รวม 50 ราย ในการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมงของเจ้าหน้าที่ พร้อมรับชมสาธิตการใช้เครื่องชั่งอัฒโนมัติในการชั่งสัตว์น้ำ การแยกชนิดสัตว์น้ำ... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-15  |   ข่าววันที่: 2018-01-14 |  อ่าน: 435 ครั้ง
 

วันนที่ 14 มกราคม 61 ศจร.เขต 2 (สงขลา) ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวาริชศาสตร์พร้อมคณะอาจารย์ รวม 50 ราย ในการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมงของเจ้าหน้าที่ พร้อมรับชมสาธิตการใช้เครื่องชั่งอัฒโนมัติในการชั่งสัตว์น้ำ การแยกชนิดสัตว์น้ำ และกระบวนการตรวจย้อนกลับ รับฟังเรื่องเล่าประสบการณ์จากไต๋เรืออวนล้อมจับ และบทสรุปความก้าวหน้าในภาพรวมของการแก้ไขปัญหา IUU พร้อมได้ประสานข้อมูลเพื่อร่วมกันทำงานวิจัยในโอกาสต่อไป

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000