วันที่ 9 - 10 มกราคม 61 ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่พร้อมประชุมมอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรอบ 2/61 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การบริการชาวประมง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของ ศจร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ ตรวจสภาพบ้านเช่าอาศัยของข้าราชการที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านประจำปี 2561 ในพื้น จ.นครศรีธรรมราชด้วย

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 9 - 10 มกราคม 61 ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่พร้อมประชุมมอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรอบ 2/61 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การบริการชาวประมง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของ ศจร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ ตรวจสภาพบ้านเช่าอาศัยของข้าราชการที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านประจำปี 2561 ในพื้น จ.นครศรีธรรมราชด้วย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-12  |   ข่าววันที่: 2018-01-10 |  อ่าน: 637 ครั้ง
 

นที่ 9 - 10 มกราคม 61 ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่พร้อมประชุมมอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรอบ 2/61 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การบริการชาวประมง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของ ศจร.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ ตรวจสภาพบ้านเช่าอาศัยของข้าราชการที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านประจำปี 2561 ในพื้น จ.นครศรีธรรมราชด้วย

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000