โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร วันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายประสาน พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) มอบหมายให้นายฐาปนพันธ์ สุรจิต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมคณะดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ ให้กับเกษตรกรทั่วไป จำนวน ๓๐ ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต ๑ (เชียงใหม่) เกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความสนใจดีเยี่ยม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   1,488   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไ...  642  ประกาศรับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1ตำแหน่ง   642  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   575  ข่าวกิจกรรม เดือน มิถุุนายน 2565   545  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(พนักง...  497  กิจกรรมข่าว เดือนเมษายน 2565   265  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหนุมเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   249  ใบรับรองแพทย์ ตำแหน่งพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   248  กิจกรรมข่าว เดือนมีนาคม 2565   228


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ