ต้อนรับท่านองคมนตรีพลากร สุวรรณรัฐ และคณะ ในงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ต้อนรับท่านองคมนตรีพลากร สุวรรณรัฐ และคณะ ในงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

บทความ


วันที่ 15 ธันวาคม 2559

ดร.วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) นางสุจนีย์ พรโสภิณ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นายเอกชัย บัวเกตุ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และบุคลากรงานศึกษาและพัฒนาประมง ร่วมต้อนรับท่านองคมนตรีนายพลากร สุวรรณรัฐ และคณะ ในงาน "ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์" พร้อมทั้งร่วมกันปล่อยปลาบึกจำนวน 89 ตัว ปลาตะเพียนทอง 50,000 ตัว ปลาสร้อยขาว 50,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ที่ 7 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ