ต้อนรับ ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ เดินทางมามอบนโยบายและเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ต้อนรับ ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ เดินทางมามอบนโยบายและเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียน 

บทความ


วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) พร้อมด้วยข้าราชการกรมประมงในจังหวัดเชียงใหม่และบุคลากรศูนย์ฯร่วมต้อนรับ ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมามอบนโยบายและเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียนครั้งที่ ๓๙ ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จแล้วเดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อดูสถานที่รับคณะรัฐมนตรีผู้เข้าร่วมประชุมฯ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ