ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ 

บทความ


วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  ดร.อุปถัมภ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม พาคณะเจ้าหน้าที่จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ดูงานและประชุมความร่วมมือ
ระหว่างกรมประมงกับจังหวัดกิฟุ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต๑ (เชียงใหม่) 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ