ทำบุญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ทำบุญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 

รูปภาพกิจกรรม


วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และทำบุญเลี้ยงพระและสระเกล้าดำหัวผู้ใหญ่ในวาระขึ้นปีใหม่เมือง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ