ต้อนรับคณะถ่ายทำสารคดีโครงการพระราชดำริของสำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ กสทช. 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ต้อนรับคณะถ่ายทำสารคดีโครงการพระราชดำริของสำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ กสทช.  

รูปภาพกิจกรรม


วันที่ 3-6 เมษายน 2560

นางสมพร กันธิยะวงค์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมคณะ ปฏิบัติงานต้อนรับคณะถ่ายทำสารคดีโครงการพระราชดำริของสำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ กสทช. 
พร้อมทั้งเพาะพันธุ์ปลาสเตอร์เจียน และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในโครงการฯ  ดำเนินงานภายใต้โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ