ประชุมพิจารณาจำนวนพันธุ์ปลานิลมอบให้เกษตรกร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ประชุมพิจารณาจำนวนพันธุ์ปลานิลมอบให้เกษตรกร 

พื้นที่การแสดง


ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมพิจารณาจำนวนพันธุ์ปลานิลเพื่อมอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับ สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปลานิล) ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต๑ (เชียงใหม่) โดยมีคำสั่งให้แต่งตั้งชุดคณะกรรมการและสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ