Thailand Space Week 2019

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

Thailand Space Week 2019  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-08-30  |   ข่าววันที่: 2019-08-30 |  อ่าน: 260 ครั้ง
 

          วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้เข้าร่วมงาน Thailand Space Week 2019 หรือ งานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน ชั้น 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีอวกาศก้าวหน้า สังคมพัฒนายั่งยืน : Space for Sustainable Society” วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นหนึ่งในกลไกที่ส่งต่อคุณค่า และเปิดโอกาสให้เสริมสร้างความสามารถคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอเทคโนโลยีผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน และการแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งความรู้ต่างๆเหล่านี้ สามารถจะนำมาต่อยอดในการคิดวิเคราะห์ และพัฒนางานเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศด้านประมงต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (1,843)  แบบรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ Fisheries Map.. (1,764) แบบฟอร์มเปล่าการนำเข้าข้อมูล กษ.02.. (1,682) รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 ปีงบ 2563.. (1,650) แบบฟอร์มขอรับบริการจัดทำแผนที่ ปีงบฯ2564.. (1,542) ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2563.. (1,493) งานมหกรรม EECi อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี.. (787) ขึ้นทะเบียนสาหร่ายทะเลในระบบ Fisheries Map ได้แล้ว.. (647) เจ้าหน้าที่กลุ่ม พทภ. ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดสร้างรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon) ที่ จ.ราชบุรี.. (628) วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลพื้นที่จับสัตว์น้.. (617) แนะนำระบบ Fisheries Map และ DOF MAP.. (602) Line Group_GIS-ทะเบียนเกษตรกร.. (596) วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเ.. (587) ศทส. นำร่องจัดทำ Polygon จ.ราชบุรี สำเร็จ จังหวัดที่เหลือรอดำเนินการ.. (561) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร“การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอ.. (557) ศทส. เข้าร่วมงานเสวนา “การใช้ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำทั้งประเทศ”.. (548) นำเสนอ “DOF Map” Mobile Application ในงานวิชาการ GEOINFOTECH 2018.. (531) ศทส. จัดทำ .. (519) วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ทำการฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประ.. (513) วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เ.. (506)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900