Thailand Space Week 2019

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

Thailand Space Week 2019  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-08-30  |   ข่าววันที่: 2019-08-30 |  อ่าน: 367 ครั้ง
 

          วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้เข้าร่วมงาน Thailand Space Week 2019 หรือ งานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน ชั้น 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีอวกาศก้าวหน้า สังคมพัฒนายั่งยืน : Space for Sustainable Society” วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นหนึ่งในกลไกที่ส่งต่อคุณค่า และเปิดโอกาสให้เสริมสร้างความสามารถคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอเทคโนโลยีผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน และการแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งความรู้ต่างๆเหล่านี้ สามารถจะนำมาต่อยอดในการคิดวิเคราะห์ และพัฒนางานเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศด้านประมงต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900