G-MOS ระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

G-MOS ระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-16  |   ข่าววันที่: 2019-09-16 |  อ่าน: 568 ครั้ง
 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900