งานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 24

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


งานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 24 

ข่าวกิจกรรม


    เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 : Thai GIS User Conference 2019 ซึ่งจัดโดยบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่าย ArcGIS ประจำประเทศไทย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีการนำเสนอเทคโนโลยีทางด้าน ArcGIS Platform ที่ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบทั้ง Enterprise GIS/ Cloud GIS / GIS Analysts / Mobile GIS / Ready-to-Use Apps และการรองรับการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้แก่ Machine Learning / Big Data / Data Science รวมถึง ArcGIS Solution เฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมด้านการวางผังเมือง โปรแกรมด้านการวางแผนสาธารณูปโภค โปรแกรมด้านการทหารและงานข่าว เป็นต้น รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งเครื่องมือสำรวจ GPS ระดับสูง อุปกรณ์ Sensor ระบบนำทางและติดตาม GPS Navigation และเทคโนโลยีจากพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างมากมาย

     สำหรับกรมประมง ได้มีการนำเทคโนโลยีทางด้าน ArcGIS มาใช้ในการจัดทำแผนที่ออนไลน์ เพื่อให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรภายในกรมประมง หรือผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศด้านประมง โดยข้อมูลที่ให้บริการ ได้แก่ แผนที่พื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล แผนที่พื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล แผนที่ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมง แผนที่ข้อมูลฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และแผนที่แสดงตำแหน่งฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) เป็นต้น

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำเอาเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับจากงานสัมมนาในครั้งนี้ มาเพื่อพัฒนา ต่อยอด และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับด้านภูมิสารสนเทศให้กับกรมประมงในรูปแบบที่ทันสมัยต่อไป

 

ขอบคุณที่มาจาก : http://esrithailand.esrith.com/th/TUC-2019/index.html

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisheries.gis@gmail.com   0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111   0 2940 6278