งานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 24

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

งานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 24 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-08-30  |   ข่าววันที่: 2019-08-30 |  อ่าน: 348 ครั้ง
 

    เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 : Thai GIS User Conference 2019 ซึ่งจัดโดยบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่าย ArcGIS ประจำประเทศไทย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีการนำเสนอเทคโนโลยีทางด้าน ArcGIS Platform ที่ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบทั้ง Enterprise GIS/ Cloud GIS / GIS Analysts / Mobile GIS / Ready-to-Use Apps และการรองรับการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้แก่ Machine Learning / Big Data / Data Science รวมถึง ArcGIS Solution เฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมด้านการวางผังเมือง โปรแกรมด้านการวางแผนสาธารณูปโภค โปรแกรมด้านการทหารและงานข่าว เป็นต้น รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งเครื่องมือสำรวจ GPS ระดับสูง อุปกรณ์ Sensor ระบบนำทางและติดตาม GPS Navigation และเทคโนโลยีจากพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างมากมาย

     สำหรับกรมประมง ได้มีการนำเทคโนโลยีทางด้าน ArcGIS มาใช้ในการจัดทำแผนที่ออนไลน์ เพื่อให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรภายในกรมประมง หรือผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศด้านประมง โดยข้อมูลที่ให้บริการ ได้แก่ แผนที่พื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล แผนที่พื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล แผนที่ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมง แผนที่ข้อมูลฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และแผนที่แสดงตำแหน่งฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) เป็นต้น

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำเอาเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับจากงานสัมมนาในครั้งนี้ มาเพื่อพัฒนา ต่อยอด และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับด้านภูมิสารสนเทศให้กับกรมประมงในรูปแบบที่ทันสมัยต่อไป

 

ขอบคุณที่มาจาก : http://esrithailand.esrith.com/th/TUC-2019/index.html


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (1,844)  แบบรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ Fisheries Map.. (1,766) แบบฟอร์มเปล่าการนำเข้าข้อมูล กษ.02.. (1,687) รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 ปีงบ 2563.. (1,650) แบบฟอร์มขอรับบริการจัดทำแผนที่ ปีงบฯ2564.. (1,545) ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2563.. (1,493) งานมหกรรม EECi อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี.. (788) ขึ้นทะเบียนสาหร่ายทะเลในระบบ Fisheries Map ได้แล้ว.. (647) เจ้าหน้าที่กลุ่ม พทภ. ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดสร้างรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon) ที่ จ.ราชบุรี.. (628) วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลพื้นที่จับสัตว์น้.. (617) แนะนำระบบ Fisheries Map และ DOF MAP.. (602) Line Group_GIS-ทะเบียนเกษตรกร.. (597) วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเ.. (587) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร“การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอ.. (561) ศทส. นำร่องจัดทำ Polygon จ.ราชบุรี สำเร็จ จังหวัดที่เหลือรอดำเนินการ.. (561) ศทส. เข้าร่วมงานเสวนา “การใช้ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำทั้งประเทศ”.. (550) นำเสนอ “DOF Map” Mobile Application ในงานวิชาการ GEOINFOTECH 2018.. (531) ศทส. จัดทำ .. (519) วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ทำการฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประ.. (514) วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เ.. (506)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900