“แจ้งกำหนดรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13-14 ก.พ. นี้”

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


“แจ้งกำหนดรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13-14 ก.พ. นี้” 

ข่าวประชาสัมพันธ์


               กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มีกำหนดการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แก่สำนักงานประมงจังหวัด ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารกองประมงน้ำจืด (NIFI) ชั้น 1 กรมประมง กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ตามรายละเอียดด้านล่าง)

                   ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่ประสงค์รับครุภัณฑ์นอกจากวันที่กำหนด สามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 0 2940 6278

**ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์” 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisheries.gis@gmail.com   0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111   0 2940 6278