นำเสนอ “DOF Map” Mobile Application ในงานวิชาการ GEOINFOTECH 2018

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

นำเสนอ “DOF Map” Mobile Application ในงานวิชาการ GEOINFOTECH 2018 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-08  |   ข่าววันที่: 2018-02-01 |  อ่าน: 600 ครั้ง
 

          วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ GEOINFOTECH 2018” ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อีกทั้งบูธการนำเสนอผลงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านที่เกี่ยวข้อง

          ในการจัดงานครั้งนี้ กรมประมง โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีส่วนร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมง DOF Map” ซึ่งเป็น Mobile Application ที่สามารถค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมง ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คำนวณพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วัดระยะทาง และค้นหาเส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ โดยรองรับการใช้งานได้กับทุกระบบ ทั้ง IOS และ Android เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร หรือผู้สนใจทั่วไป

            อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต้องอาศัยบุคลากรของกรมประมงที่จะช่วยผลักดันให้ฐานข้อมูลทางด้านประมงมีคุณภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้พัฒนาหรือต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน เพื่อรองรับการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0

 

ขอบคุณที่มาจาก : https://www.gistda.or.th/main/th/node/2357


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (1,969)  แบบรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ Fisheries Map.. (1,925) แบบฟอร์มเปล่าการนำเข้าข้อมูล กษ.02.. (1,779) รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 ปีงบ 2563.. (1,739) แบบฟอร์มขอรับบริการจัดทำแผนที่ ปีงบฯ2564.. (1,668) ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2563.. (1,568) งานมหกรรม EECi อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี.. (837) ขึ้นทะเบียนสาหร่ายทะเลในระบบ Fisheries Map ได้แล้ว.. (755) รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 ปีงบ 2564.. (749) วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเ.. (677) Line Group_GIS-ทะเบียนเกษตรกร.. (676) เจ้าหน้าที่กลุ่ม พทภ. ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดสร้างรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon) ที่ จ.ราชบุรี.. (663) แนะนำระบบ Fisheries Map และ DOF MAP.. (663) วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลพื้นที่จับสัตว์น้.. (663) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร“การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอ.. (616) ศทส. นำร่องจัดทำ Polygon จ.ราชบุรี สำเร็จ จังหวัดที่เหลือรอดำเนินการ.. (605) ศทส. เข้าร่วมงานเสวนา “การใช้ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำทั้งประเทศ”.. (602) นำเสนอ “DOF Map” Mobile Application ในงานวิชาการ GEOINFOTECH 2018.. (600) วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เ.. (594) ศทส. จัดทำ .. (568)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900