กำหนดการไปราชการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อแนะนำการใช้งานระบบ Fisheries Map

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

กำหนดการไปราชการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อแนะนำการใช้งานระบบ Fisheries Map  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-02-01  |   ข่าววันที่: 2018-02-01 |  อ่าน: 415 ครั้ง
 

           ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มีกำหนดการเดินทางไปราชการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อแนะนำการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ตามรายละเอียด ดังนี้

          1. สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2561

          2. สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

           ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว กรุณานำเครื่องรับสัญญาณ GPS  เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และดาวน์โหลดคู่มือสำหรับการอบรม ได้ที่ ระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map)  à Download เอกสาร หรือ www4.fisheries.go.th/gis à คู่มือ/ความรู้  ในหัวข้อดังนี้

          1. วิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          2. คู่มือการใช้งานเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส (GPS)

          3. คู่มือปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2561

          4. การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ

        สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง หากสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์กับสำนักงานประมงจังหวัดตามที่ระบุข้างต้น เพื่อทางสำนักงานฯ จะได้จัดเตรียมสถานที่ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ทั้งนี้ การไปราชการในพื้นที่ส่วนภูมิภาคเพื่อถ่ายทอดความรู้และแนะนำเรื่องการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง  (Fisheries Map) จะยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (1,975)  แบบรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ Fisheries Map.. (1,941) แบบฟอร์มเปล่าการนำเข้าข้อมูล กษ.02.. (1,784) รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 ปีงบ 2563.. (1,744) แบบฟอร์มขอรับบริการจัดทำแผนที่ ปีงบฯ2564.. (1,675) ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2563.. (1,570) งานมหกรรม EECi อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี.. (840) รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 ปีงบ 2564.. (792) ขึ้นทะเบียนสาหร่ายทะเลในระบบ Fisheries Map ได้แล้ว.. (758) วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเ.. (680) Line Group_GIS-ทะเบียนเกษตรกร.. (678) แนะนำระบบ Fisheries Map และ DOF MAP.. (667) เจ้าหน้าที่กลุ่ม พทภ. ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดสร้างรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon) ที่ จ.ราชบุรี.. (665) วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลพื้นที่จับสัตว์น้.. (665) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร“การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอ.. (623) ศทส. นำร่องจัดทำ Polygon จ.ราชบุรี สำเร็จ จังหวัดที่เหลือรอดำเนินการ.. (609) นำเสนอ “DOF Map” Mobile Application ในงานวิชาการ GEOINFOTECH 2018.. (604) ศทส. เข้าร่วมงานเสวนา “การใช้ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำทั้งประเทศ”.. (603) วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เ.. (601) ศทส. จัดทำ .. (569)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900