กำหนดการไปราชการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อแนะนำการใช้งานระบบ Fisheries Map

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

กำหนดการไปราชการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อแนะนำการใช้งานระบบ Fisheries Map  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-02-01  |   ข่าววันที่: 2018-02-01 |  อ่าน: 568 ครั้ง
 

           ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มีกำหนดการเดินทางไปราชการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อแนะนำการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ตามรายละเอียด ดังนี้

          1. สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2561

          2. สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

           ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว กรุณานำเครื่องรับสัญญาณ GPS  เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และดาวน์โหลดคู่มือสำหรับการอบรม ได้ที่ ระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map)  à Download เอกสาร หรือ www4.fisheries.go.th/gis à คู่มือ/ความรู้  ในหัวข้อดังนี้

          1. วิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          2. คู่มือการใช้งานเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส (GPS)

          3. คู่มือปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2561

          4. การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ

        สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง หากสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์กับสำนักงานประมงจังหวัดตามที่ระบุข้างต้น เพื่อทางสำนักงานฯ จะได้จัดเตรียมสถานที่ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ทั้งนี้ การไปราชการในพื้นที่ส่วนภูมิภาคเพื่อถ่ายทอดความรู้และแนะนำเรื่องการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง  (Fisheries Map) จะยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900