ขึ้นทะเบียนสาหร่ายทะเลในระบบ Fisheries Map ได้แล้ว

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ขึ้นทะเบียนสาหร่ายทะเลในระบบ Fisheries Map ได้แล้ว 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-01-25  |   ข่าววันที่: 2018-01-25 |  อ่าน: 966 ครั้ง
 

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เพิ่มชนิดสัตว์น้ำ “สาหร่ายทะเล” ในระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถเปิดให้บริการเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เพิ่มชนิดสัตว์น้ำ “สาหร่ายทะเล” ในระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถเปิดให้บริการเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว

          ตามที่กรมประมงได้ส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น พืชน้ำที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และด้วยคุณประโยชน์ที่มากมายจึงส่งผลให้สาหร่ายพวงองุ่นได้รับความนิยม กรมประมงจึงได้วางแผนผลักดันให้สาหร่ายพวงองุ่นเป็นสาหร่ายเศรษฐกิจ และแนะนำเป็นอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกรตามที่กรมประมงได้ส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น พืชน้ำที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และด้วยคุณประโยชน์ที่มากมายจึงส่งผลให้สาหร่ายพวงองุ่นได้รับความนิยม กรมประมงจึงได้วางแผนผลักดันให้สาหร่ายพวงองุ่นเป็นสาหร่ายเศรษฐกิจ และแนะนำเป็นอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกร

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) จึงเพิ่มชนิดสัตว์น้ำ “สาหร่ายทะเล” เข้าสู่ระบบดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถให้บริการเกษตรกรในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวได้ โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเลือก “ข้อมูลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆ” และเลือก “สาหร่ายทะเล” ตามลำดับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) จึงเพิ่มชนิดสัตว์น้ำ “สาหร่ายทะเล” เข้าสู่ระบบดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถให้บริการเกษตรกรในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวได้ โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเลือก “ข้อมูลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆ” และเลือก “สาหร่ายทะเล” ตามลำดับ

ขอบคุณที่มาจาก : http://www.fisheries.go.th/Secretary/pr/index.php

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900