เจ้าหน้าที่ฯจังหวัดรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ฯจังหวัดรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-16  |   ข่าววันที่: 2018-02-13 |  อ่าน: 443 ครั้ง
 

          เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธุ์ 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ส่งมอบชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แก่สำนักงานประมงจังหวัด ณ ห้องประชุมเสือตอ ชั้น 1 อาคาร NIFI  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          โดยชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อจำนวน 222 ชุดนี้ ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะนำมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ภายใต้โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900