ศทส.ขอแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับบริการจัดทำแผนที่แนบท้ายฯ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ศทส.ขอแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับบริการจัดทำแผนที่แนบท้ายฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-10-19  |   ข่าววันที่: 2017-10-19 |  อ่าน: 649 ครั้ง
 

               ตามมติที่ประชุมการหารือการจัดทำแผนที่แนบท้ายฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเสือตอ ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำแผนที่แนบท้ายฯ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ เพื่อให้การจัดทำแผนที่แนบท้ายฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น นั้น

               ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำแผนที่แนบท้ายฯ เรียบร้อยแล้ว

***สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่นี่    หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำแผนที่แนบท้ายฯ

                                                                         แบบฟอร์มขอรับบริการจัดทำแผนที่แนบท้ายฯ

                                                                         ตารางรายละเอียดค่าพิกัดรูปแปลง

       


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900