ศทส. เข้าร่วมงาน “ประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2560”

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

ศทส. เข้าร่วมงาน “ประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2560” 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-18  |   ข่าววันที่: 2017-09-11 |  อ่าน: 444 ครั้ง
 

            เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง โดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน “ประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคประจำปี 2560” หรือ NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017 (NECTEC ACE 2017) จัดขึ้นโดยหน่วยงานเนคเทค-สวทช.   ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานจะมีการนำความรู้จากงานวิจัยของเนคเทค มานำเสนอในรูปแบบการสัมมนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เนคเทคและพันธมิตรร่วมพัฒนาขึ้น เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานหรือพัฒนาต่อยอด ซึ่งจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเติบโตของการดำเนินธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ รวมถึงเกิดผลลัพธ์ในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

ขอบคุณที่มาจาก : https://www.nectec.or.th/ace2017


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900