ศทส. จัดทำ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ศทส. จัดทำ  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-11-02  |   ข่าววันที่: 2017-11-02 |  อ่าน: 632 ครั้ง
 

ศทส. จัดทำ “คู่มือการดำเนินงานโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2561”

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900