กิจกรรม "ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน" ณ บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด


กิจกรรม "ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน" ณ บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง
นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
นายพัฒนพงศ์ ชูแสง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
นายเฉลิมพล  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด พร้อมคณะ
เดินทางมายังบ้านแก่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
เพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรม "ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน" ของชุมชน

โดยในครั้งนี้ได้มีการปล่อยลูกปลากระเเหจำนวน 2 ล้านตัว เเละทำการผสมเทียมปลากาดำ
เพื่อปล่อยลงเเหล่งน้ำ ในอีก 2-3 วันหลังฟักเป็นตัว ซึ่งจุดเพาะปลาเเห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากประตูระบายน้ำ
ธรณิศนฤมิตรที่เชื่อมระหว่างลำน้ำก่ำเเละเเม่น้ำโขงราว 1 กิโลเมตร เเละลำน้ำนี้สามารถเชื่อมต่อไปยัง
หนองหารที่จังหวัดสกลนครอีกด้วย กิจกรรมการเพิ่มประชากรปลาในเเหล่งน้ำธรรมชาติลักษณะนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เเละเป็นแหล่งอาหารให้เเก่ชุมชน
ที่อาศัยในบริเวณลำน้ำเเห่งนี้   นอกจากนี้ รองอธิบดีและคณะ ยังได้ลงเรือเพื่อวางทุ่นเเสดงเเนวเขต
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำของชุมชน เเละสำรวจเเหล่งน้ำในบริเวณดังกล่าวอีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

       Inland Fisheries Research and Development Division ชั้น 5  อาคารปรีดา กรรณสูต กรมประมง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900     IFFRRDI@hotmail.com   02-579-5281   02-579-5281   แฟนเพจ